Maya - A Crazy Weird Girl {1D}

892511
Maya er en sød pige. Eller det tror hendes forældre i hvert fald. Men hvad de ikke ved, er at hun har mange personligheder. Eller er det facader? Det er ikke til at vide.
Men Mayas mor arbejder i Security i Parken og Forum.
One Direction skal optræde i Forum imorgen, og Maya har en plan. At blive venner med dem. Er det så lige til? Eller vil Maya hellere gøre det på den besværlige måde?

AA
aa

1. Prolog

Life is what you make it

Don't regret things you didn't do

Just do them

You only have fun

if you do things your way

and if you think it's worth it

- Maya

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...