Forpulede følelser

343030
Digtsamling, af forskellige slags kærlighed. For det meste ugengældt kærlighed

AA
aa

23. Sekundet

Hvis du er klippen,

Så er jeg vandet under,

 

og det her er

sekundet før

vi hopper.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...