Brevene

50954
Følg med i dette eventyr, hvor DU skal vælge vejen!

Du er på loppemarked og køber en blyant.
Men den er ikke helt normal.

//deltager i Mytologikonkurrencen, valgmulighed 3

AA
aa

1. Før du læser

Hold! Stop!

Jeg kan ikke nå at skrive denne færdig inden konkurrencen, så tag den venligst som en smagsprøve.

Mange tak.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...